Een kleurrijke basis


14 mei 2020

Een uitgave van het LKCA over actuele vraagstukken en trends op het gebied van cultuureducatie in het onderwijs. Aan de hand van thema’s en invalshoeken en enkele praktijkvoorbeelden komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Hoe stel je als school een goed curriculum samen? Welke instrumenten en modellen zijn daarvoor beschikbaar?
  • Wat kan cultuuronderwijs bijdragen zodat de leerlingen van nu straks competente, creatieve en kritisch denkende volwassenen worden?
  • Hoe beoordeel je de culturele ontwikkeling van de leerlingen?
  • Hoe kun je als school de deskundigheid van de leerkrachten bevorderen?
  • Hoe kunnen scholen en culturele instellingen op een goede manier samenwerken?
  • Hoe ziet cultuuronderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs eruit? En wat wil de overheid?
  • Welke internationale ontwikkelingen zijn er op het gebied van cultuuronderwijs?

Jaar van uitgave: 2016
ISBN: 978-90-6997-154-4

Bulk, L.van de (Ed.). (2016). Een kleurrijke basis.Ontwikkelingen en trends in het cultuuronderwijs.Utrecht: LKCA