Monitor-cultuuronderwijs-voortgezet-onderwijs-2015


14 mei 2020

De monitor cultuuronderwijs geeft de stand van zaken weer over de vorm, organisatie, opbrengsten en de kwaliteit van cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. De monitor bestaat uit een landelijke enqûete en is door 418 schoolleiders en 282 kunstvakdocenten ingevuld. In 2009 werd eerder een monitor afgenomen en de gegevens uit de beide monitoren worden met elkaar vergeleken.

Conclusies

Leerlingen in aanraking brengen met cultuur en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling worden als belangrijkste doelen van cultuuronderwijs genoemd. Leerlingen pleiten voor meer culturele activiteiten buiten de school omdat ze daar meer van leren. Tweederde van de scholen wil meer werken met leerlijnen. Bij de beeldende vakken komt een leerlijn het vaakst voor. Daarnaast geven scholen aan te willen werken aan meer samenhang tussen kunstvakken en andere vakken. Bijna alle scholen beoordeelt met een cijfer en hierbij is de originaliteit een belangrijk criterium.

Hoewel het draagvlak voor cultuuronderwijs is toegenomen, ten opzichte van 2009, is er sprake van een daling in de verankering van cultuuronderwijs. De vakkennis en de pedagogisch-didactische vaardigheden worden door de respondenten hoger ingeschat dan in de vorige meting. Eenderde van de kunstvakdocenten heeft een wetenschappelijke of academische masteropleiding.


Jaar van uitgave: 2015

Sardes & Oberon (2015). Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs 2015. Utrecht: Oberon.