Kunsteducatie voor leerlingen met autisme. Een verkenning naar de mogelijkheden die de disciplines kunsteducatie en creatieve therapie leveren ter ondersteuning bij de benadering van kinderen met een autisme spectrum stoornis in het onderwijs


14 mei 2020
Een onderzoek naar de meerwaarde van de samenwerking tussen docenten kunsteducatie en creatieve therapeuten om leerlingen met een autisme spectrumstoornis optimaal tegemoet te komen en zodoende kunsteducatie beter te laten aansluiten bij de mogelijkheden van deze leerlingen.
De bevindingen zijn positief. Het procesgerichte karakter van creatieve therapie biedt een waardevolle basis en biedt voor leerlingen met autisme een veilige omgeving waarin ze tot (betere) prestaties komen.

Jaar van uitgave: 2008

Zweden-van Buuren, A. (2008). Kunsteducatie voor leerlingen met autisme. Een verkenning naar de mogelijkheden die de disciplines kunsteducatie en creatieve therapie leveren ter ondersteuning bij de benadering van kinderen met een autisme spectrum stoornis in het onderwijs. (Masterthesis). Amsterdam: HKA. Geraadpleegd op 26 maart 2014.