Laat maar zien. Didactiek voor beeldend onderwijs


14 mei 2020

Dit didactiekboek laat leerkrachten in het basisonderwijs op heldere wijze zien hoe je beeldend onderwijs kunt geven. De eerste hoofdstukken zijn gewijd aan beelden en vormgeven, beeldend onderwijs, het voorbereiden, realiseren en evalueren van een les volgens de procesgerichte didactiek. Vervolgens belichten de auteurs de samenhang met andere leergebieden en cultuureducatie, de ontwikkeling van het beeldend vermogen, het maken van leerlijnen en het doen van onderzoek. Het boek wordt online ondersteund via www.pabowijzer.nl met daarop toetsvragen met videofragmenten en feedback, samenvattingen per hoofdstuk en studiesuggesties. Pabodocenten hebben op basis van de didactiek van Laat maar zien een online methode voor beeldend onderwijs ontwikkeld met vierhonderd lessen voor alle groepen van de basisschool: www.laatmaarzien.com


Jaar van uitgave: 2013
ISBN: 978-90-01-80928-7

Onna, J. van, & Jacobse, A. (2013). Laat maar zien. Didactiek voor beeldend onderwijs (4de druk). Groningen/Houten: Noordhoff uitgevers.