Kennisbasis docent muziek, Bachelor


14 mei 2020

Deze publicatie is van belang voor docenten muziek, docenten in opleiding en voor opleiders. In deze kennisbasis docent wordt het kennisfundament van een startbekwame docent uitgewerkt. Deze beslaat maximaal 50% van het curriculum. In de kennisbasis wordt aangegeven over welke kennis en vaardigheden een gediplomeerd docent in ieder geval moet beschikken om succesvol te kunnen werken in het beroepsdomein. De beschreven kennis en vaardigheden zijn verdeeld over drie domeinen: vakinhoud, vakdidactiek/schoolvak en onderwijskunde. Het is de basis voor een ongegradeerde bevoegdheid. Dit betekent dat afgestudeerden van deze opleiding bevoegd zijn les te geven van primair onderwijs tot aan hoger onderwijs, in het eigen kunstvak, kunst (algemeen) en ckv. Voor het tweedegraads gebied is de generieke kennisbasis voor de tweedegraads lerarenopleiding als uitgangspunt genomen. In de vakspecifieke kennisbasis is het eerstegraads gebied beschreven. Deze kennisbasis moet bezien worden in het verlengde van het herziene competentieprofiel van de docentenopleidingen in de kunstvakken.


Jaar van uitgave: 2012

HBO-raad. (2012). Kennisbasis docent muziek, Bachelor. Utrecht: Altijddrukwerk.