Vakdossier Kunst


14 mei 2020

Dit vakdossier is van belang voor docenten kunst in het voortgezet onderwijs. Het beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de ervaringen van docenten van de verschillende kunstvakken met de vernieuwde Tweede Fase. Sinds augustus 2007 zijn ckv2 en ckv3 vervangen door Kunst (algemeen) en Kunst (dans), Kunst (drama), Kunst (muziek), Kunst (beeldende vormgeving). Daarnaast kunnen scholen blijven kiezen voor het aanbod van één of meer traditionele kunstvakken. Het vak ckv is verplicht voor alle havo- en vwo-leerlingen (vanaf klas 4). De ervaringen met dit vak zijn buiten het onderzoek voor dit vakdossier gehouden. Een van de conclusies in dit dossier is dat een meer multidisciplinair kunstvak past in het huidige en toekomstige onderwijs. De multidisciplinaire aanpak zou ook kunnen worden toegepast bij de traditionele vakken. Daarbij, willen de kunstvakken aansluiten op vervolgonderwijs, dan zou er meer aandacht moeten zijn voor creativiteitsontwikkeling en onderzoeksvaardigheden.


Jaar van uitgave: 2009

Bonset, H., Marsman, P., & Taminiau, A. (2009) Vakdossier Kunst. Enschede: SLO.