Cultuur Centraal. Ontwikkelingen rond cultuurprofielscholen en het leergebied kunst en cultuur in het VO


14 mei 2020

In deze publicatie, bestemd voor schoolleiders en vaksecties kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs, staan de eerste ontwikkelingen rond de cultuurprofielscholen en het leergebied kunst en cultuur in het vo beschreven. Naast algemene informatie over het leergebied en over cultuurprofilering is er een stappenplan voor het opzetten van een kunst- en cultuurklas.


Jaar van uitgave: 2004
Bemmel, H. van, Lanschot Hubrecht, V. van, & Wervers, E.
(2004). Cultuur Centraal. Ontwikkelingen rond cultuurprofielscholen en het leergebied kunst en cultuur in het VO. Enschede: SLO.