Vernieuwingen in de kunstvakken. Overzicht van de veranderingen binnen de kunstvakken in het VO in 2006 en 2007


14 mei 2020

In deze publicatie, interessant voor docenten kunst in het voortgezet onderwijs, zijn alle vernieuwingen in de kunstvakken voor zowel de onderbouw (2006) als de bovenbouw (2007) in beeld gebracht. Per wijziging zijn mogelijke consequenties en aanbevelingen geformuleerd voor de onderwijspraktijk. Tevens gaat de publicatie in op de mogelijkheden van het buitenschools leren, onder andere, aan de hand van concrete voorbeeldopdrachten.


Jaar van uitgave: 2005

Dinsbach, G., Rass, A., & Wervers, E. (2005). Vernieuwingen in de kunstvakken. Overzicht van de veranderingen binnen de kunstvakken in het VO in 2006 en 2007. Enschede: SLO.