Kunst en cultuur in het vmbo. Portretten van scholen die kunst en cultuur centraal zetten


14 mei 2020

Deze publicatie is interessant voor ckv-docenten en schoolleiders in het vmbo. In vijf inspirerende schoolportretten wordt weergegeven hoe vmbo-scholen hun leerplan in kunst en cultuuronderwijs vormgeven. De portretten beschrijven onder andere hoe scholen aandacht besteden aan de ontwikkeling van talenten op het gebied van dans en op het gebied van drama. Tevens wordt in verband met de aansluiting naar mbo aandacht besteed aan de kunstopleidingen in het mbo.


Jaar van uitgave: 2006

Marsman, P., Taminiau, A., Hoogeveen, H., Tuinen, S. van, & Lanschot Hubrecht V. van. (2006). Kunst en cultuur in het vmbo. Portretten van scholen die kunst en cultuur centraal zetten. Enschede: SLO.