Een 10+. Beoordelen in het leergebied Kunst en Cultuur


14 mei 2020

Deze handreiking is bedoeld als ondersteuning van docenten kunstvakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs bij het beoordelen van het werk van leerlingen. Uitgangspunt zijn de kerndoelen voor het leergebied Kunst en cultuur. Vaak kiezen docenten steeds voor eenzelfde manier van beoordelen van leerlingenwerk. Door de herziening van de onderbouw, in 2006, liggen er nu kansen andere keuzes te maken. De titel 10+ is gekozen om docenten te prikkelen om eens over de geijkte grenzen heen te kijken. Met het Keuzemenu 2 kunnen docenten zelf nagaan hoe zij het werk van de leerlingen normaliter beoordelen en hoe dat anders zou kunnen. Teams kunnen het keuzemenu ook gebruiken voor het maken van afspraken over de beoordeling van een bepaalde opdracht of activiteit, of om het beoordelen ter discussie te stellen.


Jaar van uitgave: 2006

Bollegraf, G., & Lanschot Hubrecht, V. van. (2006). Een 10+. Beoordelen in het leergebied Kunst & Cultuur. Enschede: SLO.