Kunstvakken en ICT: waarom zou je? ICT binnen kunstvakken vanuit curriculair perspectief


14 mei 2020

Deze publicatie is bedoeld voor kunstvakdocenten in het voortgezet onderwijs. Het is een handreiking, inclusief inspirerende lesvoorbeelden, om ict in de kunstvakken beeldende vorming, muziek, dans en drama, te integreren. Ict wordt hierbij opgevat als creatief gereedschap. Er is aandacht voor alle relevante leerplanaspecten: doelen, inhoud, leeractiviteiten, rol van de leraar, leerbronnen en materialen, groeperingsvorm, leeromgeving, tijd en toetsing.


Jaar van uitgave: 2008

Ebbers, D., Marsman, P., Nieuwmeijer, C., Rass, A., Trimbos, B., & Tuinen, S. van. (2008). Kunstvakken en ICT: waarom zou je? ICT binnen kunstvakken vanuit curriculair perspectief. Enschede: SLO.