Het verschil mag er zijn. Een vergelijking tussen gymnasiasten en atheneïsten


13 mei 2020

De Jong heeft onderzocht wat de verschillen zijn tussen atheneïsten en gymnasiasten in de keuze voor hbo en wo, het soort opleiding en studieresultaten in de propedeuse. Vervolgens zoekt zij verklaringen voor deze verschillen. Ook in het PO blijken gymnasiasten al de betere leerlingen te zijn. In het VO kiezen zij gemiddeld meer vakken, doubleren minder en halen een hoger gemiddelde op het eindexamen. Zij stelt zich de vraag of die verschillen simpel toe te schrijven zijn aan factoren zoals de hogere cognitieve potentie en motivatie voor school van deze leerlingen en externe factoren als milieu en opleidingsniveau van ouders. Zij vindt onder meer dat gymnasiasten niet meer gemotiveerd zijn, maar wel meer intrinsiek gemotiveerd in vergelijking met de atheneïsten. Daarna analyseert zij of de verschillen significant blijven na controle van de onderzoeksresultaten op verklaringen als 'betere leerlingen' en 'beter milieu' en 'meer gemotiveerd'. Het blijkt dat gymnasiasten dan nog steeds beter presteren dan de atheneisten.


Jaar van uitgave: 2000

Jong, U. de. (2000). Het verschil mag er zijn. Een vergelijking tussen gymnasiasten en atheneïsten (SCO-rapport nr. 600). Geraadpleegd van http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/97-ath-gym.pdf?


toon meer