De verwerving en didactiek van Oudgrieks vocabulaire


17 juli 2019

Een praktijkonderzoek naar de effectiviteit van drie verschillende methodes om de woordenschat uit te breiden. Vis onderzocht het effect van de traditionele woordenlijstmethode (paired list), de diepere verwerking methode (op grond van de involvement load hypothesis) en een combinatie van beide methodes. Leerlingen van een derde klas van een categoraal gymnasium verspreid over drie klassen participeerden in het onderzoek. Elk van de klassen werd onderworpen aan een van de testcondities. Het leerrendement is in een directe en een uitgestelde posttest gemeten. Vis concludeert dat in het onderwijs Oudgrieks de traditionele methode van paired lists? het hoogste leerrendement oplevert zowel in de directe als uitgestelde posttest. Vis plaatst de resultaten in de (beperkte) context van zijn onderzoek en doet suggesties voor vervolgonderzoek. Zijn onderzoek is een eerste aanzet tot empirische onderbouwing van de didactiek van woordjes leren in het onderwijs Oudgrieks. Tot slot doet hij enkele didactische suggesties.

Losse nummers van het vakdidactische themanummer van Lampas zijn te bestellen bij Uitgeverij Verloren.

Nummers ouder dan twee jaar zijn te downloaden op de site van Tresoar.


Jaar van uitgave: 2013

Vis, J. (2013). De verwerving en didactiek van Oudgrieks vocabulaire. Lampas, tijdschrift voor Nederlandse classici, 46(2), 222-235


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden