Handreiking schoolexamen Klassieke Talen vwo


13 mei 2020
Deze handreiking voor docenten KCV en klassieke talen is een aanvulling op de handreikingen voor de schoolexamens klassieke talen en KCV van 2007, en ondersteunt docenten bij het vormgeven van de vernieuwing van het vak, namelijk de integratie van taal en cultuur in het schoolexamenprogramma. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zal KCV verdwijnen als apart vak en worden opgenomen bij de vakken Grieks en Latijn.

Jaar van uitgave: 2012

Bekker, R. (2012). Handreiking schoolexamen Klassieke Talen vwo. Enschede: SLO.