Onderwijs in bewegen. Basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school


23 januari 2019

Dit boek is bestemd voor studenten en pas-afgestudeerden van pabo’s en lerarenopleidingen voor lichamelijke opvoeding. Het behandelt een aantal basisthema's betreffende uitgangspunten en algemene doelstellingen van bewegingsonderwijs, de context van het onderwijs, en aandachtspunten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs. Voor deze herziene uitgave zijn auteurs aangetrokken uit de wereld van de wetenschap, de onderwijsverzorging, de vakorganisatie en de lerarenopleidingen.


Jaar van uitgave: 2011
ISBN: 9789031387014

Stegeman, H., Brouwer, B., & Mooij, C. (Red.). (2011). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.