Sportdossier Basisvorming


23 januari 2019
Deze uitgave van de SLO is relevant voor docenten lichamelijke opvoeding in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het sportdossier heeft tot doel leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs via diverse opdrachten te laten reflecteren op hun eigen sportloopbaan. SLO heeft dit project uitgevoerd in het kader van de werkzaamheden voor de Stichting Jeugd in Beweging.
Jeugd in Beweging heeft als doelstelling jongeren van 12-18 jaar blijvend te laten deelnemen aan sport- en bewegingsactiviteiten en wil de jongeren daar ook actief bij te betrekken. Het sportdossier kan bij de realisatie van die doelstellingen een belangrijk instrument zijn. Sommige opdrachten zijn voor in de les, anderen voor thuis. De opdrachten kunnen apart gebruikt worden, maar tezamen vormen ze een dossier dat hele onderbouwprogramma beslaat. De doelstellingen van het sportdossier zijn: leerlingen leren op een bewuste en actieve manier hun eigen vraag naar sport en beweging afstemmen op het sportaanbod; leerlingen worden gestimuleerd te komen tot een persoonlijke keuze voor nu en later; docenten LO krijgen zicht op de sportieve affiniteit van hun leerlingen; docenten LO kunnen hun leerlingen begeleiden bij het sportkeuzeproces en scholen krijgen informatie over welke leerlingen deelnemen aan de naschoolse sport en welke leerlingen doorstromen naar de sportverenigingen en –instellingen.

Sportdossier basisvorming bestaat uit een werkboek en docentenhandleiding. Het bevat 14 opdrachten die leerlingen helpen na te denken over hoe zij de lessen bewegingsonderwijs waarderen en wat zij leuk en belangrijk vinden aan sporten.


Jaar van uitgave: 2000

Houthoff, D., Mooij, C., Mossel, G. van, & Sliedrecht, R. (2000) Sportdossier Basisvorming. Enschede: SLO.