Curriculumspiegel 2015, deel b: vakspecifieke trendanalyse


23 januari 2019

Deze publicatie schetst de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de diverse vakgebieden. In hoofdstuk 11 wordt nader ingegaan op de stand van zaken binnen de beroepsgerichte vakken. Deze trendanalyse is relevant voor iedereen die professioneel betrokken is bij de beroepsgerichte vakken.

De beroepsgerichte vakken zijn volop in beweging. Het vmbo, vso en praktijkonderwijs hebben te maken met veranderende inhouden (denk aan nieuwe examenprogramma’s vmbo, maar ook kerndoelen vso) en een veranderende wettelijke verankering (Wet kwaliteit (v)so en Wet passend onderwijs). Nu de contouren van deze veranderingen helder zijn geworden, doet de vraag zich voor wat dit betekent voor het leerplan en de scholen.

In deze bijdrage worden de ontwikkelingen die zich voordoen binnen de onderwijspraktijk
van de beroepsgerichte vakken, nu en in de toekomst, beschreven. Daarvoor wordt
gekeken naar zowel ontwikkelingen in het beleid als in de sector en het onderwijsveld.
De ontwikkelingen worden benoemd op basis van beschrijvingen van het beoogde,
uitgevoerde en gerealiseerde curriculum in het vmbo, praktijkonderwijs en vso.


Jaar van uitgave: 2015
ISBN: 978-90-329-2338-9

SLO (2015). Curriculumspiegel 2015, deel b: vakspecifieke trendanalyse. Enschede: SLO.


toon meer