werken aan kwaliteit bewegen en sport


13 november 2019

Een onderzoek naar de actuele situatie van bewegen en sport met een focus op het gebruik van het basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.