bewegingsonderwijs en sport curriculumspiegel2017


28 november 2019

Bij bewegingsonderwijs werken leerlingen aan vakspecifieke en algemene vaardigheden, kennis en houdingsaspecten die hen in staat stellen beter deel te nemen aan de bewegingscultuur in al haar verschijningsvormen en bijbehorende contexten en motieven.