Marc den Elzen


Marc den Elzen is curriculumontwikkelaar economische vakken. Vanuit die rol is hij projectleider van de monitoring van het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie en denkt hij na over ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de examenprogramma's economie en bedrijfseconomie voor vmbo, havo en vwo.

Ruim twintig jaar was hij werkzaam als docent/ curriculumontwikkelaar in het voortgezet onderwijs en het hbo. Voor de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft Marc onder andere de multidisciplinaire minor 'circulaire economie' ontwikkeld. Aansluiting havo en hbo en het thema duurzaamheid en economie (-onderwijs) hebben zijn grote interesse. Verder publiceert hij regelmatig over onderwijs gerelateerde thema's.