Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs


29 mei 2020

Deze verkenning levert een bijdrage aan de ontwikkeling van herkenbare en bruikbare competenties voor leerkrachten die op de basisschool eibo, vvto of tpo verzorgen. Op basis van literatuurstudie en expertbevraging is een eerste lijst van competenties voor leerkrachten Engels opgesteld. De relevantie en wenselijkheid van de opgestelde lijst is onderzocht door middel van een digitale bevraging van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de digitale bevraging zijn de competenties per variant verder aangescherpt en zijn mogelijkheden verkend om de profielen die op deze wijze zijn ontstaan, uit te werken tot een handzaam instrument voor scholen.


Jaar van uitgave: 2015

Tuin, D. & Thijs, A. (2015). Verkenning van competenties voor leerkrachten Engels in het basisonderwijs. Enschede: SLO


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema