Vakspecifieke trendanalyse 2015


13 mei 2020

In dit document presenteert het MVT-team van SLO het vreemdetalencurriculum in Nederland zoals beschreven in officiële documenten en materialen. Het gaat in op de positie van de talen in de curricula en op de landelijk vastgelstelde kaders. Daarbij ligt de focus op het primair en algemeen voortgezet onderwijs. Verder besteedt het rapport aandacht aan nationale en internationale ontwikkelingen rondom het MVT-onderwijs. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen.


Jaar van uitgave: 2015

Fasoglio, D., Jong, K. de, Pennewaard, L., Trimbos, B. & Tuin, D. (2015). Moderne vreemde talen: vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO.