Vernieuwende vreemdetalendidactiek


23 januari 2019
Hoe dragen nieuwe media bij aan het vernieuwen van het vreemdetalenonderwijs? Welke toepassingen zijn beschikbaar voor het vreemdetalenonderwijs? Hoe kunnen taalleerprocessen worden geoptimaliseerd door nieuwe media? Welke didactiek hoort daarbij? Wat zijn de rollen van opleiders, docenten en studenten? Wat zijn kenmerken van effectieve werkvormen en taken die betekenisvolle leerprocessen bevorderen? En, wat zijn de uitdagingen en risico’s?
In deze lectorale rede wordt op deze vragen ingegaan.

Jaar van uitgave: 2013

Jauregi, K. (2013). Vernieuwende Vreemdetalendidactiek. Lectorale rede. Fontys.