Fachverband Chinesisch e.V. (FcCH)


23 januari 2019

De website van het Fachverband Chinesisch e.V. (FaCh) is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met Chinees als schoolvak. De website is een forum voor informatie(uitwisseling) rond het thema Chinees als vreemde taal. De vereniging is in 1984 opgericht om het onderwijs in het Mandarijn op alle niveaus in Duitsland te bevorderen. Zij informeert haar leden via nieuwsbrieven over actuele ontwikkelingen rondom het vak Chinees in de hele wereld en is verantwoordelijk voor de publicaties CHUN-Chinesischunterricht en Sinolinguistica. De vereniging ondersteunt ook interdisciplinair onderzoek met betrekking tot Chinese taal en cultuur, bevordert waar mogelijk de invoering van het schoolvak Chinees, organiseert interregionale studiedagen en stimuleert de ontwikkeling van leermiddelen.


Jaar van uitgave: 1984

Guder, A. (1984). Fachverband Chinesisch e.V. (FcCH). Geraadpleegd op 16 augustus 2013.


toon meer