Scaffolding. Technieken om MVT leerlingen hoger te laten reiken


23 januari 2019
contact: Bas Trimbos

In deze publicatie, bedoeld voor docenten mvt in basis- en voortgezet onderwijs en lerarenopleiders, wordt aan de hand van de theorie en met praktijkvoorbeelden uitgelegd hoe je als docent ‘scaffolding’ kunt inzetten. In de publicatie wordt de volgende definitie van ‘scaffolding’ gehanteerd: het repertoire aan didactisch handelen dat een docent/expert kan inzetten om een leerling/novice in staat te stellen uiteindelijk autonoom/zelfstandig een (taal)taak uit te voeren. De leraar (de expert) bouwt een ''steigertje'' waarop de leerling (de novice) even kan gaan staan om zijn hoger gelegen doel te bereiken (Vygotski). De publicatie eindigt met de volgende vaststelling: het leerzaamst is het gesprek waarin de docent zich een behulpzame, nieuwsgierige gesprekspartner betoont en samen met de leerling op zoek gaat naar de juiste ondersteuning op het juiste moment.


Jaar van uitgave: 2008

Beeker, A., Canton, J., & Trimbos, B. (2008). Scaffolding. Technieken om MVT-leerlingen hoger te laten reiken. Enschede: SLO.


toon meer