Handreiking TalenQuests in het vmbo. Taakgericht werken op A1 en A2 niveau


10 juli 2019

Deze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het vmbo en biedt ondersteuning bij het inzetten van TalenQuests. In de handreiking vmbo voor de moderne vreemde talen wordt ingegaan op het ERK en de niveaus die daarin onderscheiden worden. Ook worden suggesties gegeven voor activiteiten die docenten kunnen aanbieden om hun leerlingen op het gewenste niveau te brengen. Dit boekje over TalenQuests in het vmbo vormt hierop een aanvulling en gaat met name in op de vraag hoe TalenQuests ingezet kunnen worden in het onderwijs en hoe docenten hun eigen TalenQuests of die van anderen kunnen evalueren. Het bevat vooral veel praktische tips voor docenten die zelf TalenQuests willen ontwikkelen.


Jaar van uitgave: 2008

Beckers, C., Pennewaard, L., & Perry, G. (2008). Handreiking TalenQuests in het vmbo. Taakgericht werken op A1 en A2 niveau. Enschede: SLO.