Meld je aan voor de SLO-kennismiddag ‘De basis voor goed onderwijs’

25 augustus 2022

5 oktober van 12:30 tot 18:00 uur
De Observant, Amersfoort

Een sterk en actueel landelijk curriculum legt de basis voor goed onderwijs aan leerlingen. Het draagt bij aan gelijke kansen, goede doorstroom naar vervolgonderwijs en het kunnen functioneren in de maatschappij. Actuele kerndoelen en examenprogramma’s geven duidelijkheid bij leraren over wat ‘moet en mag’ en kunnen bijdragen aan minder overladenheid. Basisvaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van het curriculum: een goede beheersing is belangrijk voor leerlingen om mee te kunnen doen in het (vervolg)onderwijs en in de samenleving.

Hoe krijgen we als leraren zicht op de ontwikkeling van de basisvaardigheden van de leerlingen? Hoe kunnen we de basisvaardigheden versterken? En hoe verhouden de basisvaardigheden en de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s zich tot elkaar? Worden burgerschap en digitale geletterdheid, waar scholen en leraren door de huidige wetgeving nu al mee aan de slag moeten, aparte vak- of leergebieden of toegevoegd aan andere vakken? Deze en andere vraagstukken komen aan de orde op de kennismiddag die SLO voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs organiseert.

SLO organiseert deze kennismiddag voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs in het kader van de Nationale Onderwijsweek ‘Lang leve leren’. SLO steunt deze week van harte. Met onze curriculumkennis dragen we graag bij aan het onderwijs én aan deze week.

Het programma van de kennismiddag ziet er als volgt uit:

12:30 – 13:00 uur: Inloop met koffie en thee
13:00 – 13:45 uur: Centrale opening en keynote door Karim Amghar
13:45 – 14:05 uur: Inleiding basisvaardigheden
14:05 – 14:30 uur: Inleiding actualisatie
14:30 – 15:00 uur: Pauze met koffie en thee
15:00 – 15:50 uur: Keuzesessie ronde 1:

  • Werksessie: Zo versterk je de basisvaardigheden taal
  • Interactieve lezing: Hoe kan je in je onderwijs burgerschap een plek geven?
  • Werksessie: Breng je onderwijs verder


16:00 – 16:50 uur: Keuzesessie ronde 2:

  • Werksessie: Basisvaardigheden rekenen-wiskunde
  • Interactieve lezing: Hoe krijgt digitale geletterdheid een plek in het curriculum?
  • Werksessie: Succesvol aan de slag met leerdoelen bij formatief evalueren

16:50 – 18:00 uur: Borrel

Meer informatie en aanmelden? Klik dan hier!