Opleidersnetwerkdag Jonge Kind


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
SLO Amersfoort
Omschrijving

Vanaf half tien staat de koffie klaar en ben je van harte welkom!

Deze dag begint met het bespreken van de meest recente/actuele ontwikkelingen rondom het jonge kind (2 tot 7 jarigen), vanuit drie invalshoeken, te weten: beleid, praktijk en wetenschap.

Nu de resultatenafspraken VVE niet meer gemonitord kunnen worden door het afnemen van kleutertoetsen, zoeken gemeenten naar andere handvatten. Wat betekent dit voor de professional in de voor- en vroegschoolse educatie? Welke tools zijn er voorhanden? Hoe kunnen de gegevens uit de observatie-instrumenten hier helpend in zijn? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt een beeld geschetst van de huidige situatie.

Na deze presentatie gaan we met elkaar in gesprek over hoe er vanuit de opleiding(en) een bijdrage geleverd kan worden aan een basis voor digitale geletterdheid in de voor- en vroegschoolse educatie. En dan vooral vanuit de vraag: ‘Wat betekent dit voor de beginnende professional in de kinderopvang en/of het basisonderwijs? ‘.

Tijdens de lunch, staat het 'onderling netwerken' op het programma. Na de lunch verkennen we met elkaar mogelijkheden en wensen voor de invulling van de twee rondes ‘halen & brengen’. Deze staan voor het middagprogramma gepland.

Gedurende de dag is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie over diverse thema's die in de voor- en vroegschoolse educatie op dit moment spelen.

Kosten

€ 70,00 per persoon

Aanmelden

Aanmelden via onze eventpagina.toon meer

Vrije trefwoorden