Monitoring examenprogramma bedrijfseconomie

10 mei 2022

Hoe ervaren jij en je leerlingen het examenprogramma bedrijfseconomie? Vul de nieuwe vragenlijst in en help ons het examenprogramma te verbeteren!

SLO monitort de invoering van het examenprogramma bedrijfseconomie. Voor vwo-leerlingen hebben we te maken met het tweede cohort dat het hele examenprogramma heeft doorlopen. Voor havo gaat het om het derde cohort. De invoering is deels ‘anders’ door COVID-19, toch hebben deze groepen leerlingen zicht op het examenprogramma. Via een leerlingenvragenlijst willen we gegevens ophalen hoe zij het examenprogramma ervaren.

Wil je als docent je leerlingen laten meedoen? Deel dan onderstaande link. Deze staat open tot eind juni 2022. Als docent kun je de docentenvragenlijst invullen. Onder de inzenders worden cadeaubonnen verloot. Bij docenten 75 bonnen van € 20,-; bij leerlingen 100 bonnen van € 10,-. De resultaten van de monitoring worden onder andere gedeeld met het ministerie van OCW, CvTE en de Vecon.

Ga naar de vragenlijst voor leerlingen
Ga naar de vragenlijst voor docententoon meer