SLO biedt ook dit schooljaar inhoudelijke ondersteuning bij Nationaal Programma Onderwijs in het po

7 september 2021

Scholen gaan dit jaar aan de slag met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). SLO ondersteunt scholen en leraren bij de uitvoering van interventies met informatie en producten in de volle breedte van het curriculum.

Tot de zomer

Het NPO richt zich op de gevolgen van de coronapandemie voor de leerresultaten en de ontwikkeling van leerlingen. Tot de zomer konden scholen in het primair onderwijs de focusdoelen van SLO inzetten voor de ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast hebben scholen de schoolscan uitgevoerd en interventies gekozen uit de menukaart voor het nieuwe schooljaar.

Terug naar school

Nu de scholen weer starten is het tijd is voor de uitvoering. SLO biedt informatie en producten die scholen ondersteunen bij de gekozen interventies. Deze producten zijn geen interventies, maar een hulpmiddel om zicht te houden op het eigen curriculum en de gekozen interventies een plek te geven. Dit kan door bewust te werken vanuit doelen met kennis van (doorgaande) leerlijnen.

Thema's bij het NPO

Ook vanuit andere thema's zijn informatie en producten van SLO gekoppeld aan de doelgebieden en interventies van de menukaart. Bekijk het overzicht van alle thema’s. De website geeft antwoord op veelvoorkomende vragen en biedt gelegenheid om vragen te stellen. SLO organiseert ook interactieve webinars.

Speciale nieuwsbrief

Alle scholen werken met het NPO. SLO ondersteunt ook het s(b)o, vso en pro. Een overzicht van daarvoor relevante producten vind je in onze speciale nieuwsbrief (pdf, 2.4 MB).toon meer

Sector