Eerste versie concept-examenprogramma's vastgesteld

18 juni 2021

Demissionair minister Slob heeft vijf concept examenprogramma’s voor de pilot praktijkgerichte programma’s vastgesteld. Dat is een belangrijke mijlpaal: vanaf september gaan ruim 100 pilotscholen deze concept examenprogramma’s beproeven.

Het afgelopen jaar is er door de ontwikkelgroepen, onder leiding van SLO, hard gewerkt aan de concept examenprogramma’s. Pilotscholen en stakeholders hebben deze telkens van feedback voorzien. De concept examenprogramma’s die er nu liggen, worden op basis van ervaringen van de pilotscholen en reacties vanuit het veld bijgesteld.

Webinars

Donderdag 17 juni 2021 is er over ieder concept examenprogramma een webinar uitgezonden. SLO’ers zoomen per praktijkgericht programma dieper in op het idee achter het examenprogramma en hoe scholen zich kunnen voorbereiden.
Je kunt deze webinars hier terugkijken. Er is ook een overkoepelend webinar dat gaat over elk licentievrije programma.

Niet-pilotscholen

Vmbo-scholen die meedoen aan de pilot gaan vanaf schooljaar 2021-2022 de concept examenprogramma’s beproeven.

Ook niet-pilotscholen kunnen met deze concept examenprogramma’s aan de slag. Let op: deze scholen mogen een praktijkgericht programma alleen als extra-curriculair vak aanbieden. Scholen kunnen zich ook op andere manieren voorbereiden op de invoering van de nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma, bijvoorbeeld door deel te nemen aan scholing in het kader van de nieuwe leerweg via bijscholing vmbo.

Heb je vragen over de concept examenprogramma’s? Mail dan naar vmbo@slo.nl.
Voor vragen over de nieuwe leerweg verwijzen we je graag naar de website van Sterk Beroepsonderwijs.