Van denken naar doen

30 augustus 2021

Komende september wordt een spannend moment voor zo’n 136 vmbo-scholen. Hun leerlingen in klas drie starten met een praktijkgericht programma. Daarbinnen gaan ze aan de slag met levensechte opdrachten. Op 25 mei werden de concept examenprogramma’s aan zo’n 300  deelnemers gepresenteerd. Op basis hiervan kunnen de pilotscholen hun lessen voorbereiden.

In verschillende sessies voor schoolleiders en docenten nemen leerplanontwikkelaars van SLO de wijzigingen door die in de concept examenprogramma’s zijn gemaakt. Zo implementeerde het programma Informatietechnologie een geheel nieuwe opzet.  Pilotscholen reageerden enthousiast. “De nieuwe opzet biedt de school veel meer mogelijkheden om met bedrijven mee te denken.” aldus Jenny Hijink, van het Gerrit Komrij College. Ook bij Zorg & Welzijn zien de docenten mogelijkheden. “Door bij een opdracht gericht een selectie van de eindtermen te maken, breng je focus aan in je programma”, zo lichten diversen docenten toe.

Loopbaanontwikkeling

Een terugkerend thema tijdens de dag is loopbaanontwikkeling. Niet gek natuurlijk, want één van de doelen van het praktijkgerichte programma is leerlingen helpen bij het maken van een keus voor een vervolgopleiding. “LOB kan niet zonder reflectie,” aldus Anna de Rijk, trainer voor de nieuwe leerweg. “Voer het gesprek aan de hand van de ervaringen die de leerlingen hebben op gedaan”. Aan tafel zitten twee leerlingen die hun ervaringen delen. Ze zijn erg blij met aandacht voor loopbaanontwikkeling. Eén van de deelnemende docenten weet het heel goed samen te vatten: “zonder LOB geen PGP!”toon meer

Sector

Leerplankundig thema