Sigrid Loenen


Sigrid Loenen is onderwijskundige en heeft diverse vervolgstudies gevolgd, waaronder managementtrainingen en de kunstacademie. Zij heeft ervaring in verschillende sectoren van onderwijs, als ontwikkelaar, trainer, adviseur en coördinator. De projecten waarin ze werkzaam is betreffen stimulering van schoolontwikkeling, leerplankundige professionalisering en curriculumontwikkeling op het gebied van brede vaardigheden (21e eeuwse vaardigheden). Sigrid is ook betrokken geweest bij de herziening van het curriculum in Suriname, een onderdeel van het Basic Education Improvement Program.