Pilotscholen aan de slag met het praktijkgerichte programma

30 augustus 2021

Donderdag 1 april vond er een landelijke bijeenkomst plaats van de pilot praktijkgerichte programma’s. In verschillende online sessies werden pilotscholen meegenomen in het tussenproduct concept examenprogramma. Hoewel in mei pas het concept examenprogramma wordt opgeleverd, kunnen pilotscholen aan de hand van het tussenproduct al beginnen met het voorbereiden van hun lessen.

Het vmbo wordt vernieuwd: de theoretische en gemengde leerweg worden samengevoegd. Over een paar jaar volgt iedere leerling een praktijkgericht programma. Daarbinnen gaan leerlingen aan de slag met echte opdrachten van opdrachtgevers uit bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. De programma’s hebben als belangrijkste doel om de leerlingen beter voor te bereiden op een keuze voor vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.

Sommige pilotscholen zijn koploper als het om praktijkgerichte programma’s gaat. Op het Taalbrugcollege werken ze al jaren met een praktijkgericht vak. Jocelijn Pleumeekers: “Voor leerlingen van het vso is het gunstig als het onderwijs op een actievere manier wordt aangeboden. We werken daarom al jaren met een praktijkgericht vak.”
Toen de pilot praktijkgerichte programma’s startte, wist ze daarom meteen dat ze mee wilde doen. Ze neemt deel aan de pilot voor het praktijkgerichte programma Dienstverlening en Producten. “Het geeft de school de onderbouwing die we zoeken. Daarnaast denk ik graag na over wat werkt in het onderwijs en hoe we ons als school kunnen ontwikkelen. Samen ontwikkelen met andere pilotscholen en de begeleiding van SLO geeft energie en helpt daarbij; het geeft structuur aan de ontwikkeling op onze school.”

Ook voor Hans Visser van het Clusius College is het praktijkgerichte programma een bevestiging van wat ze al doen. Hij werkte mee aan een technolab in de onderbouw; dat was nieuw voor zijn school omdat het van origine een groene school is. Hij neemt in de praktijkgerichte programma’s deel aan de werkgroep Technologie en Toepassing. Hans: “Dit vak is voor mij een fantastische voortzetting van wat we al in de onderbouw doen en een mooie aanvulling op het bestaande aanbod.”

Helbertijn Luijt van scholengroep Pontes ziet een praktijkgericht programma als kans om leerlingen meer te motiveren. “Leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces in combinatie met het buitenschools leren.” Ook Walter Kamphuis van het Rhedens ziet dat als een grote kans. Volgens hem heeft de ontwikkeling van het onderwijs op vmbo-tl niveau te lang stil gelegen. Hij brengt zelf graag veel verandering in het vmbo-onderwijs. “Meedoen aan de landelijke ontwikkeling van praktijkgerichte programma’s creëert momentum op de school.” Helbertijn en Walter nemen beide deel aan de pilot voor het praktijkgerichte programma voor Economie en Ondernemen.

Lessen voorbereiden

“In het begin waren de praktijkgerichte programma’s nog erg vaag, maar het wordt steeds concreter”, vertelt Jocelijn. De landelijke bijeenkomst heeft daaraan bijgedragen. Ze wil aan de slag met duurzaamheid en technologie. Jocelijn: “In de huidige opdrachten is dat nog niet voldoende geborgd. De school staat in de buurt van het creatieve Strijp S in Eindhoven. Het is een gebied waar veel kunstenaars en ondernemers zitten, die met innovatie bezig zijn. Het kan voor leerlingen ontzettend inspirerend zijn om in een dergelijke omgeving te zijn. We willen er misschien zelfs een ruimte gaan huren.”

Hans heeft zijn lessen voor volgend jaar al bedacht. De komende tijd gaat hij gebruiken om de lessen aan te scherpen aan de hand van het tussenproduct concept examenprogramma. “Ik wil dat mijn lessen 100% op orde zijn; nu de eindtermen op papier staan, kan ik hier en daar nog aanpassingen doorvoeren.” Hij heeft ook nog een advies: zorg voor eigenaarschap. “Niet iedere school is hetzelfde en niet iedere docent heeft dezelfde achtergrond en kennis. Het is fijn dat de opzet van Technologie & Toepassing ruimte geeft om verschillende kanten in te gaan. Wij zijn bezig met drones, VR en AI. Het praktijkgericht programma is dé mogelijkheid om leerlingen hier kennis mee te laten maken.” En hij denkt zelfs al verder: “Nadat we T&T succesvol hebben ingevoerd, wil ik een opleiding in het mbo gaan opzetten.”