Berend Brouwer


Berend Brouwer is leerplanontwikkelaar bewegingsonderwijs en sport voor het voortgezet en beroepsonderwijs en is vaksectiecoördinator. Hij is betrokken bij de ondersteuning van het ontwikkelteam en de ontwikkelscholen uit het voortgezet onderwijs voor het leergebied bewegen en sport. Daarnaast houdt hij zich bezig met de vakspecifieke trendanalyse en het vakportaal voor bewegingsonderwijs en sport en onderhoudt hij een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van belanghebbenden bij curriculumontwikkeling voor bewegingsonderwijs en sport.