Versterk doelgericht lesgeven in het speciaal onderwijs

30 augustus 2021

Scholen ervaren een verandering en verzwaring van de leerlingpopulatie in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dat meldde de Inspectie van het Onderwijs onlangs. Ook vanuit het regulier onderwijs zijn er meer leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag in de klas. Meer doelgericht lesgeven kan helpen. SLO biedt materialen die jou daarbij kunnen helpen.

Meer maatwerk is mogelijk als de doelen meer aansluiten op de behoeftes van de leerlingen. De publicatie Passende perspectieven taal & rekenen kan hierbij helpen. Het geeft jou als leraar meer inzicht in wat een leerling wel of niet kan.

Altijd al willen weten welke instructie ondersteunend is voor bijvoorbeeld leerlingen met autisme of dyslexie? Bekijk dan eens de concrete suggesties op het gebied van taal- en leesonderwijs. Maatwerkaanpassingen geven je tips om deze leerlingen te helpen met een aanbod aan suggesties voor zowel inhoudelijke als praktische aanpassingen in de klas en de schoolomgeving.

Om met jouw team toe te werken naar passend taal- en rekenonderwijs voor alle leerlingen kun je gebruik maken van het door SLO ontwikkelde 7-stappenplan.