In gesprek over het opzetten of verbeteren van het PTA

30 augustus 2021

Als vaksectie werk je elk jaar weer aan het samen vormgeven van het schoolexamen, en je visie en ambities zichtbaar maken in je PTA. De handreikingen voor het schoolexamen van SLO zijn daarbij een handig hulpmiddel. En goed nieuws: we hebben de handreikingen aangevuld met een PTA-gespreksleidraad, per vak uitgewerkt. Deze sluiten aan op de aanpassingen in het Eindexamenbesluit.

Op 22 april heeft minister Slob de aangekondigde aanpassingen in het Eindexamenbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze aanpassingen worden per 1 augustus 2021 van kracht en hebben als doel om de kwaliteit(sborging) van schoolexaminering te versterken. Meer informatie over de aanpassingen in het Eindexamenbesluit inclusief Q&A lees je op deze website van de rijksoverheid.

Voorbeelduitwerkingen aan de hand van de gespreksleidraad

De gespreksleidraden hebben we ontwikkeld als hulpmiddel bij het bespreken van keuzes in de vaksectie. De vragen helpen je om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid p schoolniveau en jullie wensen en inzichten als vaksectie op vakniveau. Je kunt telkens twee documenten downloaden: een leeg Word-document met de vragen om het gesprek te voeren en een pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen’ met mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor het PTA.

Welke vakken staan nu online?

Inmiddels staan gespreksleidraden voor dertig vakken online. Komende tijd zullen er nog een aantal volgen. De volgende gespreksleidraden zijn gereed:

Alles op één plek

Op de website Handreikingen schoolexamen vind je de handreikingen en gespreksleidraden per vak. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Gerdineke van Silfhout, themacoördinator toetsing en examinering: g.vansilfhout@slo.nl.