Nieuwe perspectieven digitale geletterdheid (podcast)

19 januari 2021

Digitale geletterdheid van po- en vo-leerlingen, de ambities van scholen en het perspectief voor digitale geletterdheid in het curriculum.

Kennisnet en SLO werken samen in het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid, waaraan 20 po- en vo-scholen deelnemen. Tussen september 2020 en maart 2021 wordt er teruggeblikt op het afgelopen jaar, en vooruitgekeken.

“Zoals het er nu naar uitziet, zullen de concept-kerndoelen tijdens het volgende schooljaar worden ontwikkeld. We gaan daarvoor een team samenstellen van leraren en lerarenopleiders, uit po en vo", aldus SLO'er Lydwin van Rooyen.

Remco Pijpers, Nadia Demaret (beiden Kennisnet) en SLO'er Lydwin van Rooyen delen in de podcast hun eerste inzichten.

Beluister de podcast op de website van Kennisnet.toon meer

Sector

Leerplankundig thema