Teksten schrijven in het (speciaal) basisonderwijs


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Online (Teams)
Doelgroep

Leraren, schoolleiders

Omschrijving

SLO en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) nodigen je uit voor een bijeenkomst ter gelegenheid van de publicatie van het rapport Peil.Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs.

Hoe vaardig zijn leerlingen aan het einde van het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) op het gebied van teksten schrijven, ook in relatie tot eerder peilingsonderzoek in 2009? En hoe ziet het schrijfonderwijs op bo- en sbo-scholen eruit en welke kenmerken daarvan hangen samen met de prestatieverschillen tussen leerlingen? In Peil.Schrijfvaardigheid zijn de antwoorden op deze vragen met behulp van verschillende instrumenten in kaart gebracht.

Na een presentatie van de resultaten van Peil.Schrijfvaardigheid is er kort de gelegenheid om vragen te stellen en over de uitkomsten in gesprek te gaan. Na een pauze vervolgen we met diverse presentaties over het vormgeven van het schrijfonderwijs.

Aanmelden

Via onze evenementenwebsite meld je je aan.toon meer

Sector

Vakspecifiek thema