De overstap van po naar vo: handreiking schooladvisering


12 januari 2022

Deze handreiking is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen in groep 8.


Jaar van uitgave: 2020