De overstap van po naar vo: handreiking schooladvisering


7 februari 2023

Deze handreiking is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen in groep 8.


Jaar van uitgave: 2023