Webinar Digitale Geletterdheid in tijden van corona en in de toekomst – primair onderwijs


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:30 tot
Locatie
Online webinar
Doelgroep

schoolleiders en leraren primair onderwijs

Omschrijving

Hoe is het gesteld met de digitale geletterdheid van leerlingen in het primair onderwijs en op welke manieren kun je als school volgende stappen zetten naar verdere integratie in jouw onderwijs? Kunnen de ervaringen in deze corona-tijd misschien helpen? Over deze vragen houden SLO, Kennisnet en de Hogeschool Leiden een webinar voor schoolleiders en leraren po

Helderheid over de toekomst van digitale geletterdheid in het curriculum is er nog niet. De politiek moet er over besluiten. Toch verwachten we nog steeds dat er kerndoelen komen voor dit nieuwe leergebied. SLO, Kennisnet en Hogeschool Leiden willen onderzoeken welke lessen scholen trekken uit de afgelopen periode. Welke aspecten van digitale geletterdheid ontwikkelden leerlingen maar ook leraren in tijden van corona bewust of onbewust?

Twee netwerken

Na de zomervakantie gaan we met twee netwerken (bestaande uit po- en vo-schoolbesturen) aan de slag. We proberen antwoord te krijgen op bovenstaande vragen, maar onderzoeken aansluitend daarop ook wat de deelnemende scholen nodig hebben om digitale geletterdheid in alle aspecten in hun onderwijs te integreren. De scholen worden terzijde gestaan door onder meer experts van SLO en Kennisnet. De Hogeschool Leiden is betrokken vanuit haar rol als lerarenopleider.

Programma

  • 15.30 tot 16.30 uur presentatie over digitale geletterdheid door SLO en Kennisnet

  • 16.30 tot 17.00 uur toelichting op het Actieonderzoek Digitale Geletterdheid

Kosten

Gratis

Meer informatie

Hans de Vries, h.devries@slo.nl

Aanmelden


toon meer

Sector

Leerplankundig thema