Werken aan financiële geletterdheid: SLO ontwikkelt themakaarten op basis van leerdoelen Nibud

5 juni 2020

SLO gebruikte de ‘Nibud-doelen in de doorgaande lijn’ als basis om leerlingen uit het vmbo en praktijkonderwijs voor te bereiden op financiële redzaamheid. Aandacht voor financiële geletterdheid thuis en op school is belangrijk. Hoe kun je jouw leerlingen voorbereiden op financiële zelfredzaamheid? In de ezine Werken aan financiële geletterdheid lees je daar meer over.

Het in balans houden van inkomsten en uitgaven; leren omgaan met (digitale) verleidingen; voorkomen dat je in de schulden komt. Het zijn een aantal praktische voorbeelden die belangrijk zijn om te beheersen.

Onderwijs

Naast dat de rol van ouders ook heel belangrijk is - een goed voorbeeld doet goed volgen- , speelt onderwijs ook een belangrijke rol in het voorbereiden van leerlingen op hun financiële situatie. In de ‘Nibud-doelen in de doorgaande lijn’ lees je wat leerlingen tussen 6 en 17 jaar nodig hebben om financieel geletterd te worden.

Kennen en kunnen

Die doorgaande lijn van relevante doelen kun je gebruiken om je lessen rond vier financiële thema’s vorm te geven: (1) inkomsten verwerven, (2) de geldzaken organiseren, (3) verantwoord besteden en (4) voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen. Voor elk van die financiële thema’s zijn thema kaarten gemaakt  op basis van de leerdoelen van Nibud. Deze themakaarten bieden een overzicht van de mate waarin er een beroep wordt gedaan op executieve functies.

Aan de slag met financiële redzaamheid en executieve functies

Bij het leren omgaan met geld zijn executieve functies cruciaal. Deze functies bepalen onder andere hoe goed je vooruit kunt plannen en in welke mate je je impulsen kunt beheersen. In Werken aan financiële geletterdheid vind je naast themakaarten gericht op onderwijs voor financiële redzaamheid ook de elf kaarten om executieve functies te stimuleren en te versterken.toon meer

Vakspecifiek thema