SLO nieuwsgierig naar geleerde lessen van scholen in corona-periode

12 november 2020
contact: Marcia Joosen

SLO doet onderzoek naar wat leraren en schoolleiders leren van het onderwijs op afstand. Wat is er precies allemaal in gang gezet? Wat hebben we daarvan geleerd? Welke keuzes hebben we gemaakt? Wat blijft er over van deze tijd? Wat wil de school hiervan behouden?

Gespreksleidraad

Geleerde lessen kunnen bijvoorbeeld gaan over visie, keuzes ten aanzien van leerdoelen, leerinhouden, didactiek, toetsing, feedback, samenwerking in de school, etc. Eerder stelden SLO en de VO Raad een gespreksleidraad op voor schoolleiders en leraren om met elkaar in gesprek te gaan over die onderwerpen in deze bijzondere periode.

Vertel het SLO

Mooie voorbeelden van geleerde lessen wil SLO graag diepgaander verkennen en uitwerken in een artikel. Wil jij hieraan meewerken? Neem dan contact op via: communicatie@slo.nl.