SLO biedt concrete suggesties prioriteren van leerdoelen

7 april 2020
contact: Marcia Joosen

Je leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende stappen in het onderwijs, dat is waar je als leraar je best voor doet. Maar door het onderwijs op afstand kan het lastig zijn om het volledige onderwijsprogramma te verzorgen.

Daarom hebben de PO-Raad, OCW, SLO en educatieve uitgevers in afstemming gewerkt aan verschillende handvatten om hierin keuzes te maken. Per leerjaar (of combinatie van leerjaren) doet SLO concrete suggesties voor het prioriteren van leerdoelen. Deze suggesties komen beschikbaar voor de vakgebieden taal/lezen, rekenen/wiskunde en oriëntatie op jezelf en de wereld. Alleen groep 1-2 kent geen splitsing in vakgebieden.

Onderwijs op afstand

Op slo.nl/thuisonderwijs trappen we af met de prioritering van de leerdoelen taal/lezen voor groep 3-4 en 8 en rekenen/wiskunde voor groep 8. Ondertussen werken we hard aan de uitwerkingen voor de andere groepen. Zodra deze definitief zijn, vind je ze op diezelfde pagina terug.toon meer