Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen

19 maart 2020
contact: Jeroen Bron

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen invulling geven aan thema’s waarover verschillend wordt gedacht.

Met name als de morele opvattingen van scholen heel anders zijn dan die in de meerderheid van de samenleving. De uitkomsten staan in het themaonderzoek 'Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen'.

Download het themarapport 'Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen'.