leernetwerken formatief evalueren

16 februari 2021

Dit project richt zich op de professionalisering van leraren en schoolleiders om formatieve evaluatie in de klas en op school vorm te geven. In leernetwerken leren leraren, schoolleiders en experts van elkaar en concrete tools, goede praktijken en handvatten worden ontsloten in de toolkit.

cyclus van formatief evalueren

Het project 'Leernetwerken formatief evalueren' is een project van vier jaar, gestart in 2018. Leraren, schoolleiders en experts gaan met elkaar op zoek hoe ze formatieve evaluatie in de klas kunnen vormgeven en schoolbreed kunnen borgen. Momenteel nemen 25 VO-scholen deel aan het leernetwerk. De goede praktijken, instrumenten en handvatten die daaruit voortkomen zijn voor andere scholen beschikbaar via de toolkit op de website. Tijdens georganiseerde bijeenkomsten, zoals studiemiddagen, de jaarlijkse conferentie en masterclasses met de VO-Raad worden lessen en voorbeelden met leraren, schoolleiders, experts, wetenschappers etc. gedeeld. Het project wordt uitgevoerd met de Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit en VO-Raad. Daarnaast geeft SLO een leernetwerk met lerarenopleiders vorm om formatieve evaluatie ook in te bedden in de lerarenopleidingen, zowel in het aanbod als in de vormgeving van de opleidingen.

toon meer

Leerplankundig thema