Zeker weten? Leren de kwaliteit van biologie-onderzoek te bewaken in 5 vwo


23 januari 2019
contact: Herman Schalk

Dit proefschrift is relevant voor docenten biologie, leerplanontwikkelaars en onderwijsdeskundigen. Het gaat over de centrale rol van onderzoek in het biologieonderwijs. De focus ligt op het leren bewaken van de kwaliteit van onderzoek (betrouwbaarheid en validiteit) en de rol van reflectie daarbij. Leerlingen die expliciet uitgedaagd worden op de kwaliteit te reflecteren scoren beter bij het beoordelen van onderzoek van iemand anders. Leerlingen die vooral op hun eigen onderzoek gericht zijn, laten daarin meer kwaliteit zien. De rol van de docent bij het expliciteren en generaliseren van criteria voor goed onderzoek blijkt cruciaal: alleen in diens aanwezigheid wordt er gegeneraliseerd. Het lesmateriaal is als bijlage aanwezig.


Jaar van uitgave: 2006

Schalk, H.H. (2006). Zeker weten? Leren de kwaliteit van biologie-onderzoek te bewaken in 5 vwo. Amsterdam: Vrije Universiteit.


toon meer

Vak

Vrije trefwoorden