What research has to say about reading instruction


23 januari 2019
contact: Roeland Harms
De vragen; hoe leer je leerlingen lezen en hoe onderwijs je dit, staan centraal in dit boek, waarin theorie, diverse onderzoeken en praktische tips voor in de klas staan. Er wordt onder andere in gegaan op onderwerpen als: vroeg leesonderwijs, fonemisch bewustzijn, begrijpend lezen, het belang van het vroegtijdig signaleren van problemen en het lezen thuis en op school stimuleren. Afsluitend wordt er na elk hoofdstuk gereflecteerd.
Het boek is een vertaalslag van het geen uit onderzoek is gebleken en hoe dat toe te passen in de praktijk.

Jaar van uitgave: 2002
ISBN: 0872071774, 9780872071773

Farstrup, A.E., & Samuels, S.J. (2002). What research has to say about reading instruction (3rd edition). Newark, DE: International Reading Association.