Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo


27 november 2019

In deze publicatie vind je een schets van de thbo-route die het Kennemer College in Heemskerk aanbiedt aan leerlingen die de capaciteiten hebben om via een maatwerktraject versneld door te stromen naar mbo en vervolgens hbo. De beschrijving van deze maatwerkroute biedt schoolleiders, teamleiders en docenten in vmbo en mbo inspiratie om ontwikkelingen in de eigen school gestalte te geven.

Het Kennemer College, de school die in deze publicatie centraal staat, biedt leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg verschillende leerroutes aan, waaronder de leerroute thbo. Het traject is continu in ontwikkeling en de beschreven keuzes zijn gemaakt in een specifieke context. Toch kan dit concept –geheel of gedeeltelijk- schoolleiders, teamleiders en docenten in vmbo en mbo ondersteunen bij het vormgeven van dergelijke maatwerkroutes in hun school.


Jaar van uitgave: 2015

Kwik, I. & Pennewaard, L. (2015). Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden