Technisch lezen in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek


21 november 2019
Voor inzicht in empirisch onderzoek naar technisch lezen in het basisonderwijs, in Nederland en Vlaanderen, biedt deze publicatie je een geordend overzicht. Het betreft zowel aanvankelijk technisch lezen in groep 3 als voortgezet technisch lezen in groep 4 en daarna. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerlingen, onderwijsleermateriaal, onderwijsactiviteiten, instrumentatie en evaluatie. Een korte nabeschouwing geeft inzicht in de vraagstelling en conclusies van het onderzoek. Dit onderzoek is het zevende deel uit het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO), waarin SLO en de Nederlandse Taalunie samenwerken.

Jaar van uitgave: 2012
ISBN: AN 1.6626.528

Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2012). Technisch lezen in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Enschede: SLO.